Popularnost video sadržaja nezaustavljivo raste. Po nekim će predviđanjima do 2017. Video sadržaj činiti 69% prometa korisnika, a očekuje se da će se taj postotak popeti na čak 80% do 2019. Gledajući ove podatke jasno je da će videosadržaj biti ključan dio uspješne marketinške kampanje.

Koja je razlika između Facebook i Youtube videa i načina na koji korisnici dolaze do njega?

Youtube se smatra drugom pretraživačkom mrežom na svijetu (nakon Google Search tražilice). Korisnici na Youtubeu ciljano traže sadržaj koji ih zanima, a jednom kad ga pronađu, Youtube im nudi rezultate koji se temelje na toj pretrazi, ali i povijesti pretraga tog korisnika ne bi li mu ponudili najrelevantniji sadržaj na jednom mjestu i zadržali ga unutar platforme.

Facebook video servira u sklopu News Feeda. Nije moguće pretraživati na način na koji je to omogućeno na Youtubeu. Facebookov algoritam sam bira koji će video sadržaj korisnik vidjeti na temelju povijesti interakcija, interesa i drugih faktora.

Osim strategije serviranja videa, platforme se razlikuju i po dužini videozapisa koju preferiraju. Facebook favorizira puno kraće forme i bori se s problemom autorskih prava, dok je YouTube pogodan i za videozapise duljeg trajanja.

Kako Facebook i YouTube bilježe preglede?

Facebook jedno pregledavanje bilježi već nakon tri pregledane sekunde videozapisa, dok YouTube registrira pregledavanje videa nakon otprilike 30 sekundi. Još jedan faktor zbog kojeg Facebook ima impresivnije brojeve pregleda je činjenica da kao pregled bilježi svaki autoplay čije je minimalno trajanje tri sekunde.

Popularnost videa na Facebooku

Prema podacima iz Facebooka, broj video pregleda porastao je s 4 milijarde u travnju na 8 milijardi u listopadu 2015. Youtube je zabilježio 9 postotni pad jedinstvenih pregleda videa od desktop korisnika.

Krajem 2014. Izašao je podatak kako YouTube korisnici pogledaju preko 300 milijuna videozapisa dnevno, dok je ta brojka u srpnju 2015. Iznosila preko 500 milijuna. Ono što je zanimljivo je činjenica da je Facebook od 2016. uveo mjerenje „pregledanih sati“, metrika koju prethodno nije imao, a ta brojka iznosi 100 milijuna sati pregledanih videozapisa dnevno.

Facebook video oglas meme

A što kažu provedena istraživanja?

Tara Hunt uploadala je isti videozapis na obje platforme kako bi vidjela kako se razlikuju i koja platforma daje bolje rezultate.

Zaključila je kako su prednosti Facebooka dopiranje do većeg broja korisnika, mogućnost dijeljenja (share) i puno pregleda. No jesu li pregledi na Facebooku pravi pregledi videa? To nas dovodi do nedostataka. Budući da se pregled registrira već nakon tri sekunde videa, na temelju tog podatka možemo dobiti krivu sliku. Bitniji je možda podatak kako je prosječno vrijeme gledanja videa na Facebooku 15 sekundi. Također ne postoji contend ID koji sprečava krađu sadržaja, a mogućnost pretrage video sadržaja jako je slaba. S obzirom na to da Facebook ‘gura’ native video što većem broju korisnika, idealan je za branding.

Prednosti YouTuba su contend ID, podjela prihoda od zarade s autorima videozapisa, SEO pogodnosti, pregledi koji nisu usputni već vrlo ciljani. Dok su nedostaci manji broj dosegnutih korisnika i velika konkurencija.

Wolfgang Digital je također odlučio provjeriti koje su pogodnosti oglašavanja na kojoj platformi. Oglašavali su isti video od 20 sekundi na Facebooku i YouTubeu u istom vremenskom razdoblju s jednakim budžetom.

Rezultate su uspoređivali pomoću broja impresija, ukupnog vremena gledanja i kvalitete vremena gledanja.

Broj impresija

Isti je video na Facebooku imao 334% veći broj impresija nego na Youtubeu.  Razlozi su razlika u cijeni (CPM na facebooku bio je gotovo 4 puta manji) i činjenica da Facebook autoplay opcija pokreće video na koji korisnik ni nije kliknuo, te ukoliko se taj video ne zaustavi u prve tri sekunde, smatra se pogledanim.

Ukupno vrijeme gledanja

Ukupno vrijeme gledanja na YouTubeu je bilo 17.7 sati, dok je na Facebooku bilo 19.9. Ponovno je razlog taj što facebook računa svaku sekundu gledanja videozapisa, dok YouTube uzima u obzir samo trajanje pregleda videozapisa koje je bilo dulje od 30 sekundi.

Kvaliteta vremena gledanja

Pobjednik je ove kategorije YouTube sa 7.3 sata u usporedbi s Facebookovih 4.6 sati.

Također, broj do kraja pogledanih videozapisa veći je na YouTubeu.

Koja je presuda?

Rezultati oba eksperimenta su slični. Što onda odabrati? Zaključak je – nema pobjednika, koristite oboje! Platformu treba odabrati ovisno o ciljevima. Kad biste odabrali samo jedno od toga, vjerojatno biste pogriješili. Želite li da video vidi što veći broj ljudi, odaberite Facebook video oglase. Ako želite da video pogledaju visoko zainteresirani ljudi, odraberite YouTube oglase.

Zbog različitog funkcioniranja ovih platformi i načina na koje ih lljudi koriste Facebook neće „pobijediti“ YouTube, ni obrnuto. Publika je fragmentirana, a zadatak brenda je da bude prisutan tamo gdje ga njegova publika treba i kada ga treba. Treba biti prisutan na obje platforme, jer su i vaši korisnici tamo, samo se ovisno o okruženju drugačije ponašaju.

Iako Facebook ima veće brojke pregleda, ne znači automatski da su one kvalitetnije. U digitalnom je marketingu važna sinergija. Platforme se međusobno podupiru i nadopunjavaju, a ne natječu. Iskoristite najbolje od oba svijeta!