Da su nam, kao performance agenciji, rezultati glavna nit vodilja pokazuju i rezultati još jednog zadovoljnog klijenta kojem je cilj bio povećati prodaju auto alarma, a uz našu pomoć je i uspio! Iako smo pažljivo pristupili osmišljavanju strategije, odlučili smo ne previše filozofirati i odabrati već provjerenu metodu:

  1. precizno definiranje ciljane skupine
  2. izrada i A/B testiranje više oglasa na obje platforme (Facebook i Google)
  3. izrada kvalitetnog landing pagea

Iako je danas rijetkost naići na kampanju gdje prve dvije stavke nisu (barem dijelom) zadovoljene, većini kampanja nedostaje ova treća – kvalitetan landing page.  U digitalnim kampanjama on se koristi kao odredišna stranica oglasa, a osim što korisniku pruža jednostavnu navigaciju i preglednost oglašivači profitiraju većim brojem konverzija.

Iako iza sebe imamo više od 100 izrađenih landing pageva, voljeli bismo vam na konkretnom primjeru pokazati da oni zaista i funkcioniraju.

Javite nam se i pomoći ćemo Vam u ostvarivanju Vaših poslovnih ciljeva